Popcorn, Tickets, and Film Reel

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

S.C. FILM EXPERIENCE SRL-D este inregistrata in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub numarul TBA.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, Film Experience are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.

Scopul colectarii datelor este: informarea utilizatorilor / clientilor privind oferta de servicii, evaluarea produselor si serviciilor oferite, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica.

Prin completarea datelor dvs. declarati ca acceptati neconditionat ca datele dvs. personale sa fie incluse in baza de date a Film Experience, inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal sub numarul TBA, si va dati acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate nelimitat teritorial si/sau temporar de catre Film Experience, afiliatii si colaboratorii acestora de activitati cum ar fi, dar fara a se limita la, activitati comerciale, de promovare a serviciilor, de marketing, de publicitate, de cercetare de piata si de statistica.

Prin citirea prezentelor Termene si Conditii ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Totodata, aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor dvs. personale si de a solicita stergerea totala sau partiala a acestora.

Pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, expediate pe adresa SC FILM EXPERIENCE SRL-D, Str. Constantin Brancoveanu nr. 26, Mogosoaia,  Judetul Ilfov, va puteti exercita, in mod gratuit, urmatoarele drepturi:
– o data pe an, sa vi se confirme faptul ca datele personale sunt sau nu prelucrate;
– sa interviti asupra datelor transmise;
– sa va opuneti prelucrarii datelor pentru motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara
– sa solicitati stergerea datelor, cu exceptia situatiilor prevazute de lege.

Informatiile pe care ni le furnizati vor fi utilizate in scopul pentru care le-ati furnizat, pentru a administra, a sprijini si a evalua serviciile noastre.

Informatiile dumneavoastra cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchet, Politie, Instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.

INAPOI IN SITE

THE END